Informace

Zpět

Vážení klienti, 

pokud přicházíte na vyšetření poprvé připravte si prosím seznam léků včetně síly a dávkování.

Například léky na tlak Ramipril 5mg  1-0-0, Amlodipin 10mg 1-0-0, lék na cholesterol Atorvastatin 10mg 1-0-0 apod. 

Mohou to být i ústřižky z krabiček léků které užíváte nebo seznam na papírku psaný rukou. 

Usnadní mi to rozhodování o eventuelní úpravě  nebo dávkování léků.

V případě předoperačního vyšetření je často potřeba léky v den operace upravit, proto potřebuji znát vše, co užíváte.